Language: English

Arbed, Ailddefnyddio, Ailgylchu!

Pan gaiff gwastraff pydradwy (gwastraff sy’n pydru megis papur neu wastraff bwyd) ei hanfon i safle tirlenwi, wrth iddo bydru mae’n cynhyrchu cymysgedd o nwyon.  Mae’r nwyon yma’n cynnwys carbon deuocsid a methan y mae’r gwyddonwyr o’r farn sy’n gyfrifol am newid yn yr hinsawdd.

National stance

Wrth leihau maint y gwastraff a anfonir i dirlenwi, mi allwn oll fod o gymorth wrth leihau maint y nwyon yma caiff eu cynhyrchu a chynorthwyo wrth leihau cynhesu byd-eang a newid i’r hinsawdd.  Gallwn gynorthwyo drwy leihau gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu.

Ar hyn o bryd anfonir y gwastraff na ellir ei hailgylchu, compostio neu ei drin  I’w dirlenwi fodd bynnag yn y dyfodol bydd angen i ni edrych ar ddulliau amgen megis triniaeth thermal.

 

Arbed

Real Nappy

Ailddefnyddio

Ailgylchu!

Am fwy o wybodaeth am gynlluniau ailgylchu’r ddwy sir, dilynwch y dolenni cyswllt isod:

Craff am Wastraff

 

Ailgylchu - Wyddoch chi...
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd