Language: English

Croeso…

landfills

Menter ar y cyd rhwng Cynghorau Sir Ceredigion a Phowys yw Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru.

Mae Ceredigion a Phowys yn ymrwymedig i ailgylchu, compostio neu drin â  chymaint o wastraff y rhanbarth ag sy’n bosib ac rydym yn gweithio gyda’n gilydd er mwyn cael gafael ar ddulliau cynaliadwy a newydd o ddelio â gwastraff a maint y gwastraff a anfonir i dirlenwi.

Bu Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru yn canolbwyntio ar ddelio â gwastraff bwyd a gynhyrchwyd yn y rhanbarth ac y maent yn ddiweddar wedi rhoi contract i Agrivert Ltd ar gyfer darparu gwasanaethau i drin y gwastraff.  Gellir cael mwy o wybodaeth am y prosiect trin gwastraff bwyd ar y dudalen caffael.

Mae’r prosiect trin gwastraff bwyd yn rhan o Raglen Caffael Seilwaith Gwastraff  Llywodraeth Cymru.

Mae’r partneriaid bellach yn archwilio cyfleodd eraill ar gyfer gweithio gyda’i gilydd yn y maes gwastraff.

The Mid Wales Waste Partnership

Cysylltwch â ni

Ebost: hpw@ceredigion.gov.uk  Nodwch ‘Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru’ fel pwnc os gwelwch chi’n dda

 

Canolfan Cyswllt Cyngor Sir Ceredigion
(01545) 572 572

Gwastraff Canolbarth Cymru, Neuadd y Sir, Heol y Farchnad, Aberaeron, Ceredigion SA46 0ATDatganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd