Language: English

Cystadleuaeth

Cystadleuaeth : Fy hoff Fwyd

Gwahoddwyd plant ysgolion cynradd ar draws Ceredigion a Phowys i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i dynnu llun eu hoff fwyd. Derbyniwyd nifer o geisiadau ardderchog ac roedd y beirniaid yn bles iawn gydag ymdrechion yr ymgeiswyr a chreadigrwydd y plant.

Defnyddiwyd y lluniau i greu llyfrau ysgrifennu a bagiau siopa cotwm er mwyn hyrwyddo gwaith y Bartneriaeth.

Hoffai Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru ddiolch i'r ysgolion a’r plant a gymerodd ran.

y lluniau buddugol

Gweler uchod enillwyr cystadlaethau gyda’r Cynghorwyr Ken HarrisĀ  a Ray Quant, cyn Gadeirydd / Is-gadeirydd Partneriaeth Gwastraff Canolbarth Cymru.

Roedd disgybl saith mlwydd oed, sef Ruby Westrip (yn y llun) o ysgol gynradd Whitton yn un o’r enillwyr lwcus wnaeth dderbyn ei gwobr oddi wrth y Cynghorydd Ken Harris, cyn Aelod Lleol Knighton a Mr Graham Skipworth, Cadeirydd Bwrdd y Llywodraethwyr.

un o'r enillwyr lwcus
(Photograph by Roger Bright)

Llongyfarchiadau i bob enillydd

Caitlin Evans, Dosbarth Derbyn, Ysgol Gymraeg, Aberystwyth
Caitlin Evans, Dosbarth Derbyn, Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

Rhys-Tom Bl/Yr 1 Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter
Rhys-Tom Bl/Yr 1 Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan/Lampeter

Tia-Mai Graham (5)Ysgol Gynradd Bronllys School, Aberhonddu/Brecon
Tia-Mai Graham (5)Ysgol Gynradd Bronllys School, Aberhonddu/Brecon

Ruby Westrip (5)Dame Anna Childs Endowed School, Whitton, Knighton
Ruby Westrip (5)Dame Anna Childs Endowed School, Whitton, Knighton

Megan Davies Coulson Bl/Yr 6Ysgol Pontrhydfendigaid
Megan Davies Coulson Bl/Yr 6Ysgol Pontrhydfendigaid

Daniel Burrill Bl/Yr 6Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter
Daniel Burrill Bl/Yr 6Ysgol Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

Michaela Katie Rose Read (9), Ysgol Cynlais
Michaela Katie Rose Read (9), Ysgol Cynlais

Ffion Dark Bl/Yr 6Ysgol Pontrhydfendigaid
Ffion Dark Bl/Yr 6Ysgol Pontrhydfendigaid

Mali Williams Bl/Yr 3Ysgol Gymraeg, Aberystwyth
Mali Williams Bl/Yr 3Ysgol Gymraeg, Aberystwyth

Aled PhillipsYsgol Gymraeg, Aberystwyth
Aled PhillipsYsgol Gymraeg, Aberystwyth

Anabelle Casement Bl/Yr 5/6 Arddleen CP School
Anabelle Casement Bl/Yr 5/6 Arddleen CP School
Datganiad Hawlfraint © 2019 Cyngor sir Ceredigion – cedwir pob hawl
Ariannwyd y prosiect hwn gan Lywodraeth Genedlaethol Cymru

Datganiad ar Ymwrthodiad a Phreifatrwydd